CoachingMind U - Mindfulness Eindhoven

Coaching is… persoonlijke ondersteuning
… betrokkenheid
… samenwerking
… de juiste vragen stellen
… een doelbewuste conversatie
… een proces
… focussen op het hier en nu en op de toekomst
… verkenning
… een katalysator
… een machtig instrument

Wat is het niet?

… counseling
… aanvullende therapie
… adviseren
… korte behandelmethode
… het opdringen van eigen levensvisies
… het oplossen van problemen

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee.

Kenmerkend van een coachingstraject is dat de coach door de coachee wordt uitgezocht. In het coachingstraject is de coach degene die het leerproces begeleidt en monitort en de cliënt of coachee wordt ‘gecoacht’. De cliënt bepaalt het doel: de coach stelt vragen, geeft adviezen en voegt waar nodig kennis toe. De klant blijft zelf verantwoordelijk voor zijn of haar beslissingen.

Verschillen tussen Coaching en Counseling:

Coaching: De belangrijkste taak van de coach is de coachee tot actie te stimuleren. Deze actie heeft te maken met het ‘hier en nu’ en het bereiken van doelen die de coachee zelf zou willen behalen.

Counseling: Counseling richt zich op cliënten die tijdelijk niet lekker in hun vel zitten. Vaak heeft het gevoel te maken met een onverwerkt trauma of emotionele problemen uit het verleden. Denk aan een rouwproces, onverwachts ontslag of een echtscheiding.