CounselingMind U - Mindfulness Eindhoven

Counseling (of gesprekstherapie) is een vorm van psychosociale hulpverlening. De therapeut stelt zich gelijkwaardig op aan de cliënt. Counseling is geen psychotherapie of gedragstherapie. Een counselor helpt de cliënt eerst om zelf zijn situatie te analyseren. Vervolgens wordt de cliënt gestimuleerd om oplossingen te bedenken die weer leiden tot een actieplan.

De meeste mensen hebben periodes in hun leven waarin ze moeilijke gebeurtenissen en daarmee verbonden gevoelens ervaren die onoplosbaar lijken. Soms beseft men dat deze ervaringen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden, zoals ziekte, huwelijksproblemen of het verlies van een naaste. In andere gevallen heeft men echter geen idee waardoor men zich zo voelt. Het enige wat men weet is dat het leven onprettig of moeilijk is geworden of zelfs onverdraaglijk lijkt.

Als de onrust te groot wordt worden mensen soms gedreven tot het nemen van overhaaste beslissingen die ze later vaak betreuren. Soms handelen mensen in nood naar adviezen waar ze het misschien niet helemaal mee eens zijn, maar waarvan ze later wel de gevolgen zullen moeten dragen. Gesprekstherapie kan mensen helpen helderheid te scheppen in hun gedachten en gevoelens, zodat ze zelf beslissingen kunnen nemen en eventueel belangrijke veranderingen in hun leven kunnen doorvoeren.

Gesprekstherapie, ook wel ‘counseling’ genoemd, is in feite een levendige, menselijke en persoonlijke ervaring. die twee individuen met elkaar delen. Daarom is het een proces dat van beide partijen betrokkenheid vraagt, zowel in tijd als inspanning. Het doel van de therapeut is om de cliënt te helpen zijn eigen antwoorden te vinden en meer grip op zijn leven te laten krijgen. Als de cliënt vooruit gaat, kan hij steeds meer zijn eigen leven leiden in plaats
van slachtoffer te zijn.

Verschillen tussen Coaching en Counseling:

Coaching: De belangrijkste taak van de coach is de coachee tot actie te stimuleren. Deze actie heeft te maken met het ‘hier en nu’ en het bereiken van doelen die de coachee zelf zou willen behalen.

Counseling: Counseling richt zich op cliënten die tijdelijk niet lekker in hun vel zitten. Vaak heeft het gevoel te maken met een onverwerkt trauma of emotionele problemen uit het verleden. Denk aan een rouwproces, onverwachts ontslag of een echtscheiding.