Het doel van CounselingMind U - Mindfulness Eindhoven

Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het oplossen of hanteren van problemen.
  • het vinden van antwoorden op vragen.
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden.
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Counseling is resultaatgericht en vooral helend van karakter en legt de nadruk op de emotionele aspecten van problemen en vragen. Het gaat er om dat u doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Het eerste gesprek

Het eerste gesprek wordt een intakegesprek genoemd. Tijdens dit gesprek:

  • maakt u kennis met mij als counsellor.
  • wordt de werkwijze van counseling besproken.
  • worden de randvoorwaarden van een traject besproken.
  • wordt ‘in aanzet’ het probleem of de vraag besproken.

Tijdens het intakegesprek kunnen zowel u als ik bekijken of het ‘klikt’ tussen ons. Ik leg uit hoe ik te werk ga en moet u akkoord gaan met deze manier van werken. Ik moet checken of uw hulpvraag binnen mijn competenties valt, anders moet ik u doorverwijzen naar andere hulpverlening. Afhankelijk van het intakegesprek wordt er een counselingstraject opgestart. Een dergelijk traject bestaat uit individuele gesprekken van één tot anderhalf uur. Bij de start dit traject stellen we samen een behandelcontract op dat we beiden ondertekenen. Dit behandelcontract vormt de leidraad voor de therapie.

Counseling is een gestructureerd proces naar verandering, als eerste worden uw problemen/vragen geïnventariseerd, als tweede worden er doelen bepaald, als derde wordt er een strategie opgesteld om de doelen daadwerkelijk te realiseren. Bij het uitvoeren van het gekozen stappenplan vormt de therapeut continu een klankbord. Dat is belangrijk, want ondanks dat verandering positief is, blijkt het meestal angsten op te roepen. Als therapeut ben ik mij hiervan bewust en tracht ik door middel van overleg met u, u daarom steeds te stimuleren om de gewenste verandering(en) te realiseren op een manier die individueel is toegesneden op u als cliënt.